HUISREGELEMENT

De regels van Fandom Weekend:

Door betreding van het Evoluon ga je akkoord met de onderstaande regels! Handhaving van deze regels gebeurt door de medewerkers van het Evoluonen en de crew van het Fandom Weekend. De organisatie van het Evoluon en de Crew van Fandom Weekend zijn niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van je persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel opgelopen tijdens ons evenement. Voor eventueel aanvullende informatie verwijzen we je tevens naar  https://www.evoluon.com

Polsbandjes, stempels, badges en persoonlijke bezittingen:

Iedere (betaalde) bezoeker van de Fandom Weekend ontvangt een polsbandje die je te allen tijde bij je hoort te dragen. Het Evoluon en de organisatie van de Fandom Weekend hebben het recht tassen of andere bagage en jassen te verwijderen wanneer deze gevonden worden op locaties waar deze niet thuis horen. Het Evoluon beschikt voor de bezoekers niet over een garderobe. Voor cosplayers worden 2 kleedkamers beschikbaar gesteld. Deze kleedkamers staan onder toezicht van de organisatie van de Fandom Weekend. Zoals eerder gemeld is de organisatie van het Evoluon en de Crew van Fandom Weekend niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van je persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel opgelopen tijdens ons evenement. Let dus goed op je eigen spullen.

Beeld en geluidmateriaal:

Bij het betreden van de Fandom Weekend bestaat de mogelijkheid dat je gefilmd of gefotografeerd wordt. Dit materiaal zal de organisatie voor promotionele doeleinden gebruiken. Hiermee ga je automatisch akkoord wanneer je aanwezig bent tijdens ons evenement.

Het is te allen tijde verboden voor de bezoekers van de Fandom Weekend personen (ook cosplayers) op enigerlei manier vast te leggen door middel van film en fotografie zonder toestemming van de persoon die wordt gefilmd of fotografeert.

Elk persoon (ook cosplayers) die geen toestemming hiervoor hebben gegeven kunnen zich melden bij de info-balie van de Fandom Weekend wanneer de partij die dit zonder toestemming heeft gedaan weigert het beeldmateriaal te wissen of zonder toestemming doorgaat met het vastleggen van beeldmateriaal.

De organisatie van de Fandom Weekend zal personen die zich niet houden aan bovenstaande regels verwijderen uit het Evoluon, waarbij eventueel al het beeldmateriaal in beslag wordt genomen. Een bezoeker die verwijderd is door de beveiliging heeft dan ook geen enkel recht op restitutie van zijn entreeticket.  Het Evoluonen organisatie van de Fandom Weekend is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912.

Wapens, props en overige attributen (van Cosplayers):

Cosplay-wapens dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wet, en dus moet  duidelijk zichtbaar zijn dat ze nep zijn.

Iedereen wordt vooraf gecontroleerd of de props toegestaan zijn binnen onze richtlijnen

Cosplayers moeten buiten het Evoluon op bijvoorbeeld het parkeerterrein of de trein en busstation hun wapens veilig wegbergen en transporteren. De politie of burger kan zich bedreigd voelen en tevens bestaat de mogelijkheid dat er onrust ontstaat op een locatie waar men niet bekend is met cosplay. Cosplay wapens/attributen/props die de veiligheid mogelijk negatief kunnen beïnvloeden zijn dus niet toegestaan.

Enkele voorbeelden zijn:

– Boksbeugels, steekwapens, wurgstokjes, werpsterren, bogen, zwaarden, replica’s van vuurwapens.
– Props en Attributen die te groot, lang of te breed de toegang en loopruimte beperken op de Fandom Weekend.
– Props en Attributen die er toe kunnen leiden dat er een persoonlijke of publieke onveiligheid ontstaat.

Cosplay props/wapens die gevaar en/of hinder zouden kunnen veroorzaken voor onze bezoekers komen er dus niet in of kunnen nog tijdens het evenement in beslag worden genomen. De beveiliging besluit of een cosplay prop/wapen gevaar en/of hinder kan veroorzaken.

Kijken doe je met je ogen.

Pak niet zonder toestemming van een cosplayer hun wapens of andere rekwisieten. Er zit veel werk in kostuums, wapens en rekwisieten. Je zou niet willen je een prop per ongeluk stuk maakt. Kortom, als het niet van jou is, raak het dan niet aan zonder het te vragen!

Veiligheid, gedrag en orde:

Elke bezoekers moet elkaar op een normale en respectvolle manier behandelen en vooral respecteren. Mede omdat er ook minderjarigen op het evenement rondlopen verwachten we van bezoekers dat daar rekening mee wordt gehouden. Gedrag en overige zaken zoals wij hieronder hebben opgesteld zijn streng verboden. De beveiliging verwijderd bezoekers die zich niet aan deze gedragscodes en regels houden. Een bezoeker die verwijderd is door de beveiliging heeft dan ook geen enkel recht op restitutie van zijn entreeticket.

 • Negatief, agressief en brutaal gedrag naar je medemens.
 • Met opzet verstoren van activiteiten tijdens de Fandom Weekend. Dus onnodig gillen, rennen, voordringen in rijen of ander storend gedrag.
 • Sollicitaties (mensen die om een baantje smeken bij een standhouder), Diefstal, geweld en elk ander hinderlijk of onveilig gedrag betekent geen toegang tot de Fandom Weekend of verwijdering van het evenement. Een bezoeker die verwijderd is door de beveiliging heeft dan ook geen enkel recht op restitutie van zijn entree ticket.
 • Het vertonen van bordjes, posters, flyers met daarop godslasterende, racistische, (be)dreigingen of expliciete taal en afbeeldingen.
 • Het uitdelen van flyers op het terrein binnen en rondom het Evoluon of het plaatsen aan de muur of enig ander oppervlak is verboden. De distributeur wordt per direct voor alle schade aansprakelijk gesteld.
 • Bezoekers mogen geen (koop)waren en diensten aanschaffen buitenom de locaties die ervoor bestemd zijn.
 • Bezoekers (ook cosplayers) die zich zedenkwetsend kleden.
  Bezoekers die zedenkwetsend gedrag vertonen – met andere woorden hun handen niet thuis kunnen houden en/of zonder toestemming beeldmateriaal vastleggen van cosplayers en/of kwetsende en (sexueel) intimiderende opmerkingen plaatsen – worden direct van ons evenement verwijderd. Een bezoeker die verwijderd is door de beveiliging heeft dan ook geen enkel recht op restitutie van zijn entree-ticket.
 • Bezoekers mogen geen (nood)deuren en/of gangpaden versperren en/of het bemoeilijken voor andere bezoekers gebruik hiervan te maken.
 • Vermoeden wij dat je als bezoeker onder invloed bent van alcohol of drugs dan wordt toegang tot het evenement ontzegd of wordt je van het evenement verwijderd en is er dientengevolge geen recht op restitutie van je ticket(s).
 • Vechten – doen alsof of echt- betekend verwijdering van het evenement. (Roleplay/acts zijn toegestaan voor de daarvoor bedoelde programma onderdelen.)

Wanneer men als bezoeker ontdekt dat er sprake is van een overtreding van een van de bovenstaande regels gelieve dit dan direct bij de beveiliging van het Evoluon en/of de crew van de Fandom Weekend te melden.

Het Evoluon of de organisatie van Fandom Weekend zal direct de politie inschakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.

Op verzoek van het Evoluon of crew van Fandom Weekend moeten bezoekers zich kunnen identificeren. Kinderen jonger dan 13 jaar dienen te allen tijde vergezeld te zijn van ouders of een meerderjarige begeleider.

Ticket(s) en de verkoop van Tickets

De verstrekte informatie bij het aanschaffen van tickets dienen waarheidsgetrouw te zijn en moet alle benodigde gegevens bevatten van de bezoeker zoals deze ook op zijn of haar identiteitsbewijs staan. Een bezoeker is verplicht en zijn of haar correcte adresgegevens te verstrekken. Wanneer deze informatie op het toegangsbewijs (ticket) niet overeen komt met informatie op het getoonde identiteitsbewijs heeft de organisatie van het Evoluon en Fandom Weekend het recht je de toegang te weigeren. Tickets staan op naam en zijn niet overdraagbaar.